Maklumat ini dikhaskan kepada Staf dan Pelajar berdaftar USM sahaja. Sila LOGIN menggunakan : User Name : nama@usm.my / nama@student.usm.my Password : password email rasmi staf / pelajar USM

Pejabat Perundangan

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II, 
11800 USM, Universiti Sains Malaysia. 
Tel: 04-6536604 | Fax: 04-653 6597 
Email: khairudinzainol@usm.my
 

 

Perpustakaan Hamzah Sendut 

Tel: 604-6533982 Fax: 604-6531526
Perpustakaan Hamzah Sendut
11800, USM Pulau Pinang
http://www.lib.usm.my
Emel:suhana_ishak@usm.my

Copyright © 2019 e-Perundangan USM.
All Rights Reserved.icon admin